Jaarverslag

Het jaarverslag van de stichting ligt ter inzage op het Cultuurschip Thor